Bildiklerin Bildiğin Gibi Değil 06

Evrenin tanım ve terimlerine doğru bakmak ve doğru anlamak, tek başına hayatında zenginlik, bolluk, bereket, refah ve huzur seviyelerinde en üst noktalara varmana yardımcı olacaktır. Bildiklerin bildiğin gibi değil…

Değerler

Hakikat, doğruluk, dürüstlük, sevgi, fedakarlık ve güzellik. Değerlerin olmadığında kaosa varırsın. Sağlığın bozulur, zenginlik yoksulluk bilincin üzerindeki hakimiyeti kaybeder, sosyal çevren parçalanır ve dağılır. Dikkatini ve özenini değerlerine yöneltirsen bir düzene kavuşursun. Bu düzen sayesinde içindeki saf potansiyel tam performans bir güce kavuşur. Bu sayede de istediğin her şeyi elde edebilirsin.

Zenginlik Bilinci

Zenginlik bilinci öncelikle maddi endişelerden arınmış olmaktır. Gerçek zenginlik bilincine sahip olan kişiler hiçbir zaman para kaybedecekleri endişesini taşımaz. Çünkü kaynak sınırsızdır yani geldiği yerde para bitmez tükenmezdir.

İfadeler

İfade etmen gereken tüm duygu ve sözler önemli olanlardır. Olumsuz olanları hayatından çıkardığında yenilerinin gelişini de kesmiş ve engellemiş olursun. En çok ifade etmen gereken ise minnettarlık duygun ve şükretmendir. Sana yarım edenlere ve hem elindekiler hem de elde ettiklerine her zaman tüm içtenliğin ile şükret. Şükretmen şimdiye kadar elde ettiğinden daha fazlasını meydana getirecek çok ama çok kuvvetli bir güçtür.

Öz Enerji

Kim olduğuna yönelir ve benliğine ve kaynağa yöneldiğinde her zaman genç ve enerjik kalabilirsin. Dikkat ve enerjini kendinden başka durum, koşul ve nesnelere yönlendirdiğinde enerjini ve canlılığını kaybedersin. Bunlardan kaçındığında daha güçlü hissetmekle kalmaz sürekli genç hissedersin.

Yaşam Sevinci

Tüm canlılığı ve coşkusu ile hayatın kıymetini bilmelisin. Bunun için ilk olan ve şart olan şimdiki zamanın, anın gücünü bilmektir. Şu anda sen, ben ve her şey O. Ve O’ndan başka hiçbir şey yok. Bilinmeyenin belirsizliğinde tasasız ve özgür olursun. Bu sana yaşam sevincini verir ve yaşam sevincine ulaştığında artık ulaşılamayacak hiçbir şey yoktur.

Bildiklerin Bildiğin Gibi Değil 05

Evrenin tanım ve terimlerine doğru bakmak ve doğru anlamak, tek başına hayatında zenginlik, bolluk, bereket, refah ve huzur seviyelerinde en üst noktalara varmana yardımcı olacaktır. Bildiklerin bildiğin gibi değil…

Almak ve Vermek

Almak da vermek kadar gereklidir. Vermek ve almak enerji akışının iki farklı boyutudur. Bu akış karşılıklı olduğundan herhangi biri konusunda kısıtlı ya da engellenmiş olman diğerinin de duracağı ve kesileceği anlamındadır. Bu almak ve vermek ilişkisi somut olmak zorunda değildir. İltifat,, takdir ve saygınlık gibi asıl zenginlikleri diğerlerine karşı verebilmen gibi kolaylıkla kabul de etmelisin. Saygı, nezaket, terbiye ve takdir olmadığı sürece hesabındaki ya da cebindeki para bir şey ifade etmez ve zamanla yoksullaşırsın.

Harcamak

Para kan ve su gibi akıp gitmelidir. İstiflemek, biriktirme sıkıntısı içinde olmak ve paraya bel bağlamak kirli bir tortu oluşturacaktır. Gelişme gösterebilmen için paranın akması gerekir. Aksi takdirde bir yerden sonra tıkanacak, pıhtılaşan kan gibi zarar verecektir. Paranın akışını hayata ve insanlara, dolayısı ile kainata sunduğunu hizmetler vasıtasıyla akması gereken bir hayat enerjisi olarak düşünmelisin. Gelmeye devam etmesi için akışını sağlamaya devam etmelisin.

Kendini Aşma

Limitlerini aşmadan hayatın güzelliklerini ve yaşamın keyfini yakalayamayacaksın. Dolu dolu bir yaşam sürmek için, sınırlarının ötesini zorlaman gerekiyor. Meditasyon ile sınırlarını aşma dinginliğini tecrübe edebilirsin. Bu dinginlik varlığını sürdürdükçe hiçbir dış etken farkındalığınıza leke süremez.

Bağışlamak

Kazandığının bir kısmını koşulsuz ve şartsız bağışlamalısın. Kendinden bir şeyler verdiğinde, verdiğinden daha fazlasını sana çekecek bir vakum yaratırsın. Bu da kesinlikle verdikçe artan bir zenginlik ve dinginlik demektir ve bu yaşamdan aldığınız keyif, sevinç ve mutluluğun sürekli artmasıyla sonuçlanır.

Birlik

Evrendeki tüm çeşitliliğin ardında birlik vardır. Birlik bilinci boşluk halinden aydınlanmadır. Bu boşluğun ardında bütünleşmiş bir birleşik alan vardır. Bu alanda gözlemleyen ve gözlenen birdir. Birlik bilincini deneyimlediğinde zaman engelini aşar ve sonsuzluk sahasına giriş yaparsın. Burada varlık olduğunu bilir ama tüm varlıkların aslında tek bir varlık olduğunu deneyimlersin. Bu sevgi evresidir ve bu bir duygudan öte tüm yaratılışın özündeki nihai gerçektir.

Bildiklerin Bildiğin Gibi Değil 04

Evrenin tanım ve terimlerine doğru bakmak ve doğru anlamak, tek başına hayatında zenginlik, bolluk, bereket, refah ve huzur seviyelerinde en üst noktalara varmana yardımcı olacaktır. Bildiklerin bildiğin gibi değil…

Olumsuzluk

Her türlü olumsuzluğa hayır demelisin. Ne zaman aklına olumsuz bir düşünce gelse “başka bir şey düşün” diye kendine telkin edebilirsin. Bu hayır deme hali negatif kişileri çevrende bulundurmaman anlamına da gelir. Onlar enerjini tüketir. Her zaman sevgi ile beslen, sevgi ile davran ve çevrende hiçbir negatif unsurun bulunmasına izin verme.

Karşıtllık

Yaşam birbirine zıt olanlar ile vardır. Neşe ve üzüntü, haz ve acı, alt ve üst, soğuk ve sıcak, ışık ve karanlık. Tüm bunlar birbirinin zıttıdır ama biri almadan diğer bir anlam ifade edemez. Tüm bu karşıtlıklar zihninde mevcuttur ve bunu kabul etmelisin. Bunların düşüncelerinde bir arada bulunduğunu, var olduğunu kabul edersen  peşin hüküm verme hastalığından kendini kurtarabilirsin. Ve ne kadar peşin hükümsüz olursan iç sessizliğine kavuşur, bu sayede de yaratıcılığa açılan yollara ulaşırsın.

Fırsat

Tüm varlıklarla olan iletişimin ayrı ayrı birer fırsattır. Tek yapman gereken farkındalığını üst seviyede tutarak bu fırsatlara açık olmak. Açık ve (öncelikle kendine karşı) dürüst bir iletişim sağladığında hemen her yol kendiliğinden açılacak ve seni çağıracaktır.

Saf Potansiyel

Bu hayatta bir amacın ve bir geliş sebebin mutlaka vardır. Bunu bulman ve bu istikamette ilerlemen gerekir. Hayattaki amacını bulmak saf potansiyel alanına giden kapılarını açar. Çünkü hayat amacını gerçekleştirmeni sağlayacak tüm kabiliyet ve özellikleri senin özünde, tabiatında mevcuttur. Sen hayat amacının peşine düştüğünde yol önce saf potansiyelin ve özüne uğramanı sağlayacaktır. Bunu bir kere başardığında bundan sonraki tüm hayallerin ve hedeflerin için serüvenine önde başlayabilirsin.

Sorgulama

Dogma, ideoloji ve otoriteleri sorgulayacaksın. Bu konuda kendini asla kötü hissetmemelisin. Arayışta isen sorgulaman normal ve bu sayede ilerleyebilecek, kimsenin sorgulamadıklarını sorgulamayı başardığında sosyal dayatmaların, kabullenmelerin ve zamanının önüne, ötesine geçeceksin. Devam et.

Bildiklerin Bildiğin Gibi Değil 03

Evrenin tanım ve terimlerine doğru bakmak ve doğru anlamak, tek başına hayatında zenginlik, bolluk, bereket, refah ve huzur seviyelerinde en üst noktalara varmana yardımcı olacaktır. Bildiklerin bildiğin gibi değil…

Bilgi

Her çeşit bilgi kendiliğinden metabolizma edilir. Bilincinde yeni değişiklikler oluşturarak hayatında yeni gerçeklikler yaratmanı mümkün kılar. Evrenin terimlerini doğru anlamak zenginlik ve bolluk için gerekli koşulları yine kendiliğinden sağlayacaktır.

Sevgi

Kendini sev. Hizmet verdiklerini sev. Aileni sev. Herkesi sev. Hayatı sev. Şüphesiz olarak sevgiden daha büyük bir güç yoktur.

Konfor

Konforu yaşam tarzı olarak benimse. Konfor doğamızdan gelir. Konforu hayat tarzın ve yaşam standardın olarak belirlemek ve benimsemek sana ihtiyacın olan başlangıcı verecektir. Bu sayede zenginlik akışı için önkoşulları sağlayacaktır.

Para

Başkalarının yerine para kazanmalı ya da başkalarının para kazanmasına yardım etmelisin. Başka birinin para kazanmasına ve isteklerini gerçekleşmesine yardımcı olman hem kendin için para kazanman hem de tüm hayallerini gerçekleştirmen için mutlak bir yoldur. Unutma ki sen de bir başkası için bir başkasısın.

Motivasyon

Başkalarının hedeflerini gerçekleştirebilmesi için onlara yardım ettiğinde, kendi hedeflerini gerçekleştirebilmek için sana yardım edecek bir başkalarının sana kendiliğinden geldiğini göreceksin. Bir başkasını cesaretlendir, bir başkasını motive et, bir başkasına mutluluk yolunda yardım et. Senin cesaret ve motivasyonun için gerekenler kendiliğinden sana gelecektir.

Bildiklerin Bildiğin Gibi Değil 02

Evrenin tanım ve terimlerine doğru bakmak ve doğru anlamak, tek başına hayatında zenginlik, bolluk, bereket, refah ve huzur seviyelerinde en üst noktalara varmana yardımcı olacaktır. Bildiklerin bildiğin gibi değil…

Başarısızlık

Her başarısızlık, yeni bir başarının tohumudur. Başarısızlıklar evrenin işleyişinde bir sıçrama tahtası olarak işlev görür. Dolayısı ile her başarısızlık seni hedefine bir adım daha yaklaştırır. Ve sonuç itibari ile aslında başarısızlık diye bir şey yoktur. Başarısızlık olarak adlandırdığın her durum, bir şeyleri doğru yapmadığını ve bundan sonra nasıl doğru yapılacağını öğrendiğin bir sonuçtur.

Minnettarlık ve Cömertlik

Minnettarlık ve cömertlik bolluk bilincinin doğal sembolleridir. Tüm arzuların gerçekleşmesi için izlemen gereken adımlar bellidir. Öncelikle düşüncelerin arasındaki boşluğa yavaşça giriş yapmalısın. Bu boşluk kozmik kaynakla iletişime geçebilmeni sağlar. Boşlukta belli bir amacına odaklanıp sonucun ne olacağını düşünmeyi bırakmalısın. Çünkü boşluk özü itibari ile sınırsız ihtimallere açıktır ve sonuca odaklanıp bağlanırsan bu sınırsızlığı bozarak boşluktan çıkarsın. Bundan sonraki tüm ayrıntılar ile ilgilenmek evrenin işidir. Çünkü evren en cömert olandır.

Mutluluk

Yaşam şüphesiz ki mutluluğa ulaşabileceğin yolda evrimleşir. Mutluluk nihai gayedir ve bunun için yaptıklarının seni ve çevrendekileri mutlu edip etmediğini kendine soruyor olmalısın. Diğer tüm amaçlar mutluluk gayesi yönündedir. İş, para, ev, araba aklına gelen ne varsa her biri mutlu olman içindir. Yapılan en büyük ve ana yanlış mutluluğun peşine düşmek yerine bunların peşine düşmendir. Ama aslında mutluluğun peşine düştüğünde diğerleri kendiliğinden sana gelecek ve hayatının gerçeklikleri haline geleceklerdir.

Amaç ve Niyet

Vazgeçilmesi imkansız, değiştirilemez bir biçimde karar almanın önemini vurgulamak isterim. Zenginlik veya fiziksel herhangi bir şey için, istemen ve herhangi bir isteğinle çelişmesine ve gözardı edilmesine olanak olmayacak şekilde kararlı olman gerekir. Amacın sabit ve kararlılığın değiştirilemez ise artık hiçbir engelin olamaz. Evren detaylarla bizzat ilgilenir, onları düzenler ve organize eder. Tek yapman gereken önüne gelen fırsatları değerlendirmendir.

Yargılama

Bir şeyleri iyi, kötü ya da doğru, yanlış olarak sınıflandırma ihtiyacın yoktur. Bundan kurtulduğunda zihnin sakinliğe kavuşur. Bu yükü üzerinden attığında iç diyaloğun yatışır, boşluğa ulaşman kolaylaşır. Ve her şey o boşluktadır zaten.

Bildiklerin Bildiğin Gibi Değil 01

Evrenin tanım ve terimlerine doğru bakmak ve doğru anlamak, tek başına hayatında zenginlik, bolluk, bereket, refah ve huzur seviyelerinde en üst noktalara varmana yardımcı olacaktır. Bildiklerin bildiğin gibi değil…

Sınırsız İmkanlar

Temel halimiz ve evrenin içeriği, sınırsız imkanlar alanı olmasıdır. En ilkel şeklimizde bile her birimiz birer ihtimaller alanıyız. Bu alan aynı zamanda mutlak olan ve otoritedir. Tabiatı gereği zengindir çünkü evrendeki sınırsız çeşitlilik ve bolluğa katkı edendir.

En İyisi

Zenginlik bilincine sahip olanlar sadece en iyisini hedefler. Bu “önce olabileceklerin en iyisi” anlayışıdır. Her daim birinci sınıf olanları hedef aldığında evren sana dönüş olarak en iyisini verecektir.

Tasasız ve Yardımsever

Zenginlik bilinci bir ruh halidir. Hesabınızda bulunan tutara bakmadan sürekli ne kadar çok paraya ihtiyaç duyduğunu düşünmekteysen fakirsin demektir. Tasasız olmak doğal olarak yardımsever ve paylaşmaya açık olmak durumuna dönüşür çünkü kaynak sonsuz, sınırsız ve tükenmezdir.

Yaşam Amacı

Nasıl yardım ve hizmet edebileceğini kendine sorduğunda yaşam amacın ile karşılaşırsın. Her birimizin bir yaşam amacı, hayatta bir gayesi vardır. Bunu bulduğunda yaptığın işi sever ve keyif alırsın.

Başarıyı Kutsa

Rakiplerinin ve hatta seni kendine düşman olarak görenlerin dahi başarıları karşısında sevinç duy. Bunu yapabildiğinde başarı senden ayrılmayacak, günü geldiğinde rakiplerin ve düşmanlarının takdiri ve yardımı ile karşılaşacaksın.

Beklentiler

Beklenti sonucun belirleyicisidir. Bu sebeple her zaman en iyisini ümit edersen neticenin beklentinin içinde zaten var olduğunu tecrübe edeceksin.

Sonsuz, Sınırsız ve Kusursuz

Zenginlik, ihtiyaçların kolayca karşılandığı, isteklerin anında ger.ekleştiği yaşam biçimidir. Bu bilinç seviyesinde varlığın her saniyesinden keyif duyar, kendini sağlıklı, mutlu ve canlı hissedersin.

Bu gerçekliğin asıl doğan olduğunun bilincine vardığında, her şeyi yaratabileceğini fark edersin çünkü fiziksel evrenin tümü aynı temele dayanır. Evren, bulut, yıldız, yağmur, orman ya da insan bedeni yaratılırken neye başvuruluyorsa, bir düşünce yaratırken de aynı şeylere başvurur.

Fiziksel evrenin tümü, beş duyu organı ile algılayabildiğin her şey aynı özden elde edilir ve aynı kökten gelir. Bu bilgi, her arzunu gerçekleştirebilmeni, istediğin fiziksel nesneyi elde edebilmeni ve istediğin ölçüde başarı ve mutluluğa erişebilmeni sağlar.

Fiziksel varlıkların tümü atomlardan meydana gelir. Bu atomlar ise, büyük bir enerji ve bilgi boşluğunda enerji ve bilgi dalgalanmaları olan atomaltı parçacıklardan meydana gelir.

Fiziksel iki madde arasındaki fark büyük değildir. Altın ya da kurşunun atomunu oluşturan proton, elektron, kuark veya bozon gibi atomaltı parçacıklar tümüye aynıdır. Bunlar parçacık olarak  anılsa da aslında madde değil, enerji ve bilginin itici kuvvetleridir. Altını kurşundan farklı yapan bu enerji ve bilginin düzeni ve sayısıdır.

Fiziksel evrenin tüm  bilgi ve enerji ile şekillenir. Madde ya da cisim olarak adlandırdığımız her şeyi meydana getiren “maddesel olmayan”dır. Düşüncenin de maddesel olmadığı da aşikardır. Enerji ve bilginin itici kuvveti düşünceden başka ne olabilir ki?

Evrenin görünen yüzünün ardında, fizikselliğin illüzyonunun ardında, hiçlikten meydana gelen, doğası gereği görülmeyen ve kusursuz bir matris bulunur. Bu hiçlik, tüm evreni sessizce organize eder, yönetir ve yönlendirir. Bu şekilde evren, sonsuz yaratıcılıkla, sınırsız bollukla ve tam bir kusursuzlukla kendini ifade eder.

Tüm deneyimler bu kusursuz hiçlik içindeki sürekliliklerdir. Neşe, hüzün, başarı, yenilgi, zenginlik ve yoksulluk deneyimlerindir. Tamamı kendiliğinden meydana geliyor gibi görünse de, bunları gerçekliğe taşıyan sensindir.

Deneyimlerini oluşturan enerji ve bilgi hayat tutumuna yansır. Tüm davranışların enerji ve bilginin bir sonucu ve ifadesidir.

Tüm bu sonsuz ve kusursuz kaynağın bir parçası olarak sen de, yapabileceklerin de sonsuz, sınırsız, kusursuzdur. Hayaller ve amaçlar konusunda bu bilgi ile hareket etmen dileği ile…